TKIT BINA UMMAH

Sekolah Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu dan Membangun Generasi SMART and LIFELONG LEARNERS

PROGRAM UNGGULAN

Ramadhan Berbagi, Character Building, Go Green, English For Kinds, Komputer Kinds, Hari Besar Islam, Pengenalan Profesi, Outbond, Family Gathering, Pentas Seni.

Struktur Organisasi TK

Alamat

Blok Campuan, Tukmudal, Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45611

Telpn.

0231-8304650

Ibu Lulu (085743442580)

Email

tkit.binaummah@gmail.com